Đánh giá Sức khỏe cho Người di cư

Đánh giá Sức khỏe cho Người di cư

Thời gian: Hiện hành

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Là một phần của qui trình di cư, nhiều quốc gia yêu cầu người di cư phải được đánh giá sức khỏe trước khi đi. IOM tại Việt Nam là một cơ sở được chính phủ các nước Úc, Ca-na-đa, Niu-zi-lân, và Hoa Kỳ chỉ định để đánh giá khám sức khỏe cho người di cư.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng