Dữ liệu & Báo cáo về Di cư tại Việt Nam

 

Các dạng số liệu về di cư 

 • Vietnamese residing abroad over periods
 • Main destination countries of Vietnamese settlers overseas
 • Stock of Vietnamese citizens traveling across the border by years
 • Percentage of exits-entries by female travelers over recent years
 • Percentage of exits of female travelers by age groups over recent years
 • Stock of Vietnamese migrant workers overseas and number of receiving countries by years of departure
 • Top 15 Vietnamese migrant workers receiving countries in 2014
 • Percentage of Vietnamese female migrant workers in top 15 migrant receiving countries in 2014
 • Stock of Vietnamese migrant workers overseas and remittances in 2014
 • Stock of migrant workers by provinces between 2012 and June 2015 (sorted by quantity order in 2014)
 • Stock of exits and entries across land borders using laissez passers in the period 2012-2015
 • Stock of Vietnamese students (secondary and higher education) in top countries receiving Vietnamese students in 2013
 • Division of Vietnamese marrying foreigners by related countries by years
 • Total number of trafficking cases, traffickers and victims in the period of 2008 –first six months of 2015 by year
 • Percentage of trafficking victims by sex, ethnic groups and marriage status for period 2008 – June 2013
 • Percentage of trafficking victims by education level, employment and well-being status
 • Households’ standards of living pre and post migration
 • Percentage of households receiving remittances from international migrants
 • Remittances of overseas Vietnamese by time

 

Các báo cáo:

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
 • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng