Giờ làm việc

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

 • Buổi sáng:   08 giờ 00 - 12 giờ 00.
 • Buổi chiều:  13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

 • Buổi sáng:   07 giờ 30 - 12 giờ 00.
 • Buổi chiều:  13 giờ 00 - 17 giờ 00.
 • Riêng các chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM):  13 giờ 00 - 14 giờ 30.
   

Các ngày nghỉ lễ dự kiến của IOM Việt Nam trong năm 2019:

Ngày lễ

Số ngày

Nghỉ ngày

Tết Dương lịch

1 ngày

01/01/2019 (Thứ ba)

Tết Nguyên đán

3 ngày

04/02/2019 (Thứ hai)

05/02/2019 (Thứ ba)

06/02/2019 (Thứ tư)

Ngày Giải phóng

1 ngày

30/04/2019 (Thứ ba)

Ngày Quốc tế Lao động

1 ngày

01/05/2019 (Thứ tư)

Lễ Eid - Il- Fitr

1 ngày

03/06/2019 (Thứ hai)

Lễ Eid-il-Adha

1 ngày

09/08/2019 (Thứ sáu)

Ngày Quốc khánh

1 ngày

02/09/2019 (Thứ hai)

Lễ Giáng sinh (Noel)

1 ngày

25/12/2019 (Thứ tư)

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

 • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
 • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

 • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
 • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
 • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng