Hỗ trợ các Hoạt động Định cư Nhân đạo của Chính phủ Hoa Kỳ

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, IOM thực hiện các đánh giá sức khỏe đươc chính phủ ủy quyền và cung cấp sự hỗ trợ đi lại cho những người Việt Nam được chấp thuận định cư tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động này.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng