Hỗ Trợ Thu Thập ADN

Theo yêu cầu của chính phủ các nước thành viên, IOM thu thập mẫu DNA trong việc hỗ trợ các thành viên gia đình có nguyện vọng di cư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các gia đình đoàn tụ có cơ hội hòa nhập tốt hơn vào quốc gia mới.

Bằng cách thay mặt cho chính phủ thu thập mẫu DNA, IOM tìm cách giúp đỡ người di cư mà nếu không sẽ không thể chứng minh mối quan hệ gia đình khi mà các giấy tờ hỗ trợ cho người di cư từ Việt Nam đôi khi thiếu hoặc không thể kiểm chứng.

Nếu bạn có thắc mắc về việc lấy mẫu DNA, kể cả các ứng viên đã lên lịch hẹn lấy mẫu DNA, xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.

Xin vui lòng liên hệ bộ phận Y tế của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết:

Điện thoại: +84.8.3822 2057
Fax: +84.8.38221780
E-mail: hcmc@iom.int

Giờ làm việc của IOM:

Vào đây để xem giờ làm việc của IOM.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng