Khám Sức Khỏe

Việc tái định cư cho người tị nạn và di dân chiếm một phần nhỏ trong toàn cảnh di cư trên thế giới. Tuy nhiên, phần nhỏ này có cơ sở pháp lý về các yêu cầu đánh giá sức khỏe di cư. Những người nhập cư và người tị nạn và tại một vài quốc gia, một số khách ở dài hạn như sinh viên thường cần có kết quả khám sức khỏe trong hồ sơ xin nhập cảnh.

Thông thường, các điều lệ và luật lệ về khám sức khỏe phải thống nhất với pháp chế về nhập cảnh và chính sách về sức khỏe nhập cảnh, dựa trên 2 nguyên tắc sau:

Bảo vệ Sức khỏe cộng đồng:

Nhằm ngăn chận sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm thuộc vấn đề y tế cộng đồng, đặc biệt là bệnh lao, các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, các bệnh do ký sinh trùng và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Giảm nhẹ gánh nặng của các Dịch vụ do Chính phủ tài trợ:

Nhằm giảm chi phí và các yêu cầu về chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cho di dân sau khi đến, thường tập trung vào các bệnh mãn tính, các bệnh có chi phí điều trị cao và thường được chú trọng nhiều tại các quốc gia có những chương trình bảo hiểm y tế quốc gia do chính phủ tài trợ.

Tùy theo những chính sách của nước tiếp nhận, các nguyên tắc nói trên áp dụng cho di dân, và thường miễn cho người tị nạn.

Hoạt động khám sức khỏe cho di dân và người tị nạn là hoạt động chính của Ban Y tế Di cư IOM (MHD). Hoạt động này liên kết trực tiếp với nhiệm vụ của Tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư được hữu ích và trật tự.

MHD là cơ quan cung cấp các dịch vụ khám và đánh giá sức khỏe xuất cảnh qui mô lớn nhất toàn cầu, nhân viên y tế của IOM đã đạt được trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này và dịch vụ do IOM cung cấp cho khách xuất cảnh là dịch vụ gương mẫu.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng