Trưởng văn phòng IOM tại Tp.HCM giao lưu với các em học sinh trường Quốc tế Tp. HCM (ISHCMC)

Vào ngày 10/09/2018, ông Mark Brown - Đại diện văn phòng IOM tại thành phố Hồ Chí Minh - đã nhận lời mời tới trường Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh (ISHCMC) để giao lưu với các em học sinh tại đây. Các học sinh tham dự bao gồm các em học sinh lớp 8 (13-14 tuổi) và học sinh lớp 11 (16-17 tuổi) đang học di cư, mua bán người, người tị nạn (đặc biệt là Syria và Rohigya), và Liên Hợp Quốc.

Ông Mark Brown đã trình bày và tạo cơ hội cho các em học sinh thảo luận về tất cả các chủ đề trên, đưa ra ví dụ từ các hoạt động của IOM Việt Nam và từ kinh nghiệm trước đây của ông ở Trung Đông và Liên Xô. Các em học sinh đã thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình thảo luận các vấn đề được đưa ra.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng