Tin tức

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2014 Buổi tập huấn kéo dài năm ngày nhằm nâng cao năng lực trong công tác đấu tranh, phòng chống đưa người di cư trái phép cho 20 quan chức cán bô biên phòng được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 08 tại Đà Nẵng. Buổi tập huấn được tổ chức bởi IOM với sự hỗ trợ của Chính phủ Canada nhằm trang bị cho các cán bộ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể tiến hành tập huấn lại sau này với vai trò là giản viên.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng