Phòng chống Di cư Trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng Tàu thuyền

Thời gian: 12 tháng, từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016

Địa điểm: các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Quảng Bình, Việt Nam

Các đối tác thực hiện: Cục Cửa khẩu, Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Nhà tài trợ/nguồn tài trợ: Chính phủ Úc

Mô tả tóm tắt/Mục tiêu dự án: Dự án nhằm ngăn chặn di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc và thúc đẩy di cư an toàn. Dự án tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông, và nhờ đó làm thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng về di cư trái phép.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng