Tuyên bố chung của mạng lưới phòng, chống buôn bán người hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tại Việt Nam

 

30th July is the National Day against Trafficking in Persons in Viet Nam. This date coincides with the United Nations World Day against Trafficking in Persons that was established to raise awareness of the plight of trafficked victims, and to promote their rights.

IOM is the proud co-chair of the Counter Trafficking Network in Viet Nam, in conjunction with the United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons (UN-ACT).

Together, The Counter Trafficking Network, which includes representatives from United Nations agencies, Embassies, non-governmental organizations and civil society, issues this joint statement to mark Viet Nam’s National Day Against Trafficking in Persons on 30th July 2017.

Counter Trafficking Network Joint Statement on the National Day Against Trafficking in Persons 2017 (ENG)

Counter Trafficking Network Joint Statement on the National Day Against Trafficking in Persons 2017 (VN)

Counter Trafficking Network members work together to build stronger coordination and collaboration between agencies working against trafficking  Viet Nam. 

Image Project List: 

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các chiều Thứ sáu, văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và văn phòng tại Tp.HCM sẽ nghỉ theo danh sách sau - vào đây

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng