Video tổng kết dự án tại Tây Ninh

Mời bạn cùng xem về các hoạt động và kết quả trong dự án trong video tổng kết ngắn được thực hiện bởi Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội (PCTNXH) tỉnh Tây Ninh. 

Dự án “Giảm tính dễ bị tổn thương của người di cư nhằm Ngăn ngừa Mua bán người và Bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là Trẻ em, tại một số Đặc khu Kinh tế và Hành lang Kinh tế tại Campuchia, Lào và Việt Nam” đã được IOM Việt Nam phối hợp với Chi cục PCTNXH - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh thực hiện thành công trong thời gian tháng 7/2015 đến tháng 11/2016.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

 

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

  • Buổi sáng:    08 giờ 00 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Chương trình Khám sức khỏe & văn phòng tại Hồ Chí Minh:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.
  • Riêng các buổi chiều Thứ sáu (Văn phòng IOM tại Tòa nhà xanh - Một LHQ và Văn phòng tại Tp.HCM): 13 giờ 00 - 14 giờ 30.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng