IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Chương trình Khám sức khỏe tại Hà Nội:

Chương trình Khám sức khỏe & Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Các ngày nghỉ lễ dự kiến của IOM Việt Nam trong năm 2021.

Ngày lễ Số ngày Nghỉ ngày
Tết Dương lịch 1 ngày 1/1/2021 (thứ Sáu)
Tết Nguyên đán 3 ngày 11/2/2021 (thứ Năm);
12/2/2021 (thứ Sáu);
15/2/2021 (thứ Hai, bù cho ngày thứ Bảy, 13/2)
Ngày Giải phóng 30/4 1 ngày 30/4/2021 (thứ Sáu)
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 1 ngày 3/5/2021 (thứ Hai, bù cho ngày thứ Bảy, 1/5)
Lễ Eid - Il- Fitr * 1 ngày 13/5/2021 (thứ Năm)
Lễ Eid-il-Adha * 1 ngày 20/7/2021 (thứ Ba)
Ngày Quốc khánh Việt Nam 1 ngày 2/9/2021 (thứ Năm)
Lễ Giáng sinh 1 ngày 27/12/2021 (thứ Hai, bù cho ngày thứ Bảy 25/12)