Đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền tại Quảng Bình

Quảng Bình, ngày 4/4/2019 – Nhìn lại sự kiện! IOM đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Cục XNC) và Phòng Xuất nhập cảnh công an Quảng Bình (XNC Quảng Bình) cùng sự có mặt của Ngân hàng Chính sách, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tổ chức thành công hai cuộc Đối thoại cộng đồng tại hai xã Bảo Ninh và Quang Phú, Quảng Bình. Hơn 200 người dân của hai xã đã được tiếp cận với thực tiễn hữu ích về di cư an toàn. Chủ đề chính bao gồm di cư an toàn, di cư trái phép, xây dựng kế hoạch di cư và các kỹ năng mềm cần có hay làm thế nào để tự bảo vệ bảo thân trong quá trình di cư. Người dân đã tham gia nhiệt tình và đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh hay thị thực (visa). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện của chiến dịch truyền thông cộng đồng tại Quảng Bình về phòng ngừa người dân lựa chọn con đường di cư trái phép đầy hiểm nguy trên biển. Xin xem thêm thông tin tại báo điện tử của Công an Quảng Bình: link