Ấn bản

dsc_0064.jpg

Trong mục này bạn có thể truy cập vào một số tài liệu hữu ích liên quan đến hoạt động của IOM tại Việt Nam. Xin nhấp chuột vào các đường dẫn tương ứng trên đầu trang (ví dụ: Ấn phẩm) để có thêm thông tin chi tiết.

IOM và phương thức tiếp cận đề cao quyền lợi của đối tượng thụ hưởng

Trong các hoạt động phát triển và thực hiện dự án, IOM theo đuổi phương thức tiếp cận dựa trên nguyên tắc đề cao quyền lợi của đối tượng thụ hưởng, theo đó tầm nhìn về công bằng xã hội phải bảo đảm các quyền cá nhân.

IOM coi trọng các quyền của người di cư, của nạn nhân buôn bán người hay nạn nhân của bạo lực, các quyền về giới tính và sức khỏe sinh sản theo Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi Hình thức Kì thị Phụ nữ và Công ước về Quyền Trẻ em.

IOM cho rằng việc trao quyền cho phụ nữ và đáp ứng nhu cầu của người dân về giáo dục và y tế, bao gồm cả sức khỏe sinh sản, là những điều rất cần thiết cho tiến bộ cá nhân cũng như cân bằng phát triển xã hội. Đảm bảo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ là điều kiện bảo đảm phát triển và chất lượng cuộc sống.

IOM cam kết với người di cư và gia đình của họ rằng trẻ em có quyền được sống, quyền được phát triển hết tiềm năng, quyền được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng có hại, lạm dụng và bóc lột, và quyền được tham gia đầy đủ vào đời sống gia đình, văn hóa và xã hội.