Chương trình IOM CREST

Chương trình Trách nhiệm Doanh nghiệp trong xóa bỏ Nô lệ hóa và Mua bán người (CREST)

  1. Tập huấn về Nô lệ hóa và Mua bán người
  2. Trang bị kiến thức cho lao động di cư trước khi đi và sau khi đến nơi làm việc
  3. Hỗ trợ đánh giá chuỗi cung ứng và thực hành tuyển dụng có đạo đức

Vui lòng liên hệ IOM_CREST@iom.int để biết thêm chi tiết

Tài liệu tham khảo: Liên kết 1, Liên kết 2

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng