CREST - Hội thảo công bố Bộ Quy tắc ứng xử 2018 của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) và Công cụ giám sát

Vào ngày 26/04/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hôi xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) đã giới thiệu phiên bản cập nhật của Bộ Quy tắc ứng xử đối với các doanh nghiệp tuyển dụng trong tuyển dụng và đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài nhằm thúc đẩy tuyển dụng có trách nhiệm và bảo vệ người lao động di cư tốt hơn.

Bộ Quy tắc mới và các công cụ giám sát được đưa ra nhằm điều chỉnh các thực hành về tuyển dụng phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và giúp các doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá mức độ tuân thủ của họ đối với luật pháp và các thực hành hiệu quả trên thế giới, từ đó giảm thiểu nguy cơ bóc lột lao động di cư.

Các chuẩn mực mới đưa ra trong bộ Quy tắc tập trung nhiều hơn vào việc giảm phí cho người lao động bằng cách công bố minh bạch các chi phí trong các quảng cáo tuyển dụng, hợp đồng và chia sẻ thông tin về chi phí trong các khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản trước khi xuất cảnh.

Bộ Quy tắc và các công cụ giám sát được VAMAS công bố với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ VAMAS, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Viện Nhân quyền và Tài chính (IHRB), cũng như đại diện của các doanh nghiệp tuyển dụng và đại diện của cộng đồng doanh nghiệp.
Bộ Quy tắc 2018 được phát triển dựa trên phiên bản 2010, cùng với các công cụ giám sát đi kèm được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong việc xếp hạng các doanh nghiệp tuyển dụng và giải quyết các thách thức mà người lao động di cư thường gặp, đặc biệt là đối với lao động giúp việc gia đình.
Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch VAMAS cho biết: “Ngôn ngữ sử dụng trong Bộ quy tắc cũng được củng cố theo hướng tiếp cận dựa trên quyền lợi. Bộ Quy tắc ứng xử mới thể hiện rõ hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế về chống phân biệt đối xử và các tiêu chuẩn được nêu trong Công ước 189 về lao động giúp việc gia đình”.
Cùng với các thành viên giám sát trong Hiệp hội VAMAS, quá trình giám sát và đánh giá của Bộ Quy tắc, ngoài VAMAS cũng bao gồm chính người lao động,đại diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới của Bộ Lao động -- Thương binh, Xã hội. 

Các nguồn thông tin cơ bản cho công cụ giám sát được đề xuất gồm tự đánh giá của doanh nghiệp, rà soát tài liệu, giám sát thực địa và đối chiếu với Hội đồng giám sát và đánh giá Bộ Quy tắc chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ của các doanh nghiệp. 
“Việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử và công cụ giám sát của chính bản thân các doanh nghiệp là phương tiện quan trọng để thông qua đó cải thiện hoạt động kinh doanh, khuyến khích chia sẻ thông tin tin cậy cho người lao động dự định đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ lao động tốt hơn tại nước tiếp nhận,” TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam cho biết. Theo ông, sự lạm dụng này hiện vẫn còn tồn tại và số lượng đơn khiếu nại của người lao động đã tăng lên, đặc biệt là từ người lao động giúp việc gia đình, những người làm việc trong môi trường biệt lập. 
“Ngày nay, người lao động nhập cư là một phần quan trọng trong lực lượng lao động toàn cầu và trong chuỗi cung ứng quốc tế. Di cư phải được quản lý nhằm đảm bảo tất cả người lao động di cư được tiếp cận với di cư an toàn, để việc di cư của họ có thể đóng góp cho sự phát triển của các cộng động và gia đình của họ” – Ông David Knight, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết.

Theo Chính phủ Việt Nam, hiện có khoảng 540.000 lao động di cư Việt Nam làm việc tại nước ngoài, chủ yếu ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Tính riêng năm 2017 đã ghi nhận con số kỷ lục – 134.751 người lao động ra nước ngoài làm việc. Phần lớn trong số họ là người lao động tay nghề thấp, xuất thân từ nông thôn.

Trong Hội thảo, Viện Nhân quyền và Tài chính (IHRB) đã cung cấp các thông tin tổng quan về Nhóm lãnh đạo về Tuyển dụng có trách nhiệm – bao gồm sự hợp tác giữa các công ty đa quốc gia hàng đầu và các tổ chức chuyên gia, được hỗ trợ bởi IHRB nhằm tìm kiếm và tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống để thúc đẩy tuyển dụng có trách nhiệm, với mục tiêu người lao động không phải trả phí cho công việc của họ. Những người tham dự hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ và trao đổi về các thực hành hiệu quả giữa các công ty, nhà cung ứng và các doanh nghiệp tuyển dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng trong việc giải quyết các thách thức trên thực tế và đạt được tuyển dụng có trách nhiệm.
Bộ Quy tắc năm 2018 được xây dựng dưới sự hợp tác giữa VAMAS và ILO, và các công cụ giám sát được phát triển trong khuôn khổ chương trình TRIANGLE của ILO tại Đông Nam Á và chương trình CREST của IOM.
Chương trình Tam giác ở ASEAN của ILO do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada hỗ trợ. Chương trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu tối đa hóa đóng góp của di cư lao động đối với sự phát triển công bằng, toàn diện và ổn định trong khu vực ASEAN. 
Chương trình “Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong Xóa bỏ Nô lệ hóa và Mua bán người” (CREST) là sáng kiến khu vực, được tài trợ bởi Phòng Hợp tác Phát triển Khu vực của ĐSQ Thụy Điển tại Thái lan và Quỹ phát triển của IOM. Chương trình hỗ trợ tham vấn với các bên liên quan nhằm thúc đẩy các thực hành tốt của doanh nghiệp và tăng cường mối quan hệ hợp tác cộng đồng – tư nhân. Chương trình cũng hợp tác với các công ty quốc tế nhằm tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng và xây dựng năng lực của các bên tham gia trong chuỗi cung ứng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và lao động quốc tế trong bối cảnh di cư của người lao động.

Để có thể thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ Ông David Knight tại IOM Việt Nam:
Số điện thoại: +8424 3850 1810
Email: IOM_CREST@iom.int.

 

Thêm hình ảnh: