Hòa Nhập Khi Di Cư

 

Thông qua chương trình Hỗ trợ tự nguyện hồi hương và tái hòa nhập (AVRR), IOM Việt Nam phối hợp với các phái đoàn IOM tại các nước khác trên thế giới giúp đỡ người di cư không chính thức trở về Việt Nam và xây dựng lại cuộc sống.

Các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập đa dạng có thể bao gồm một khoản trợ cấp tái thiết đời sống cùng nhiều phương án hỗ trợ kinh tế xã hội khác được trao trực tiếp cho người hồi hương. Đối tượng thụ hưởng của những hoạt động này bao gồm:

  • Người di cư theo đường không chính thức,
  • Người bị từ chối đơn xin tị nạn
  • Nạn nhân của tội phạm buôn bán người
  • Bất cứ ai có tình trạng cư trú hợp pháp ở nước sở tại nhưng không có phương tiện để trở về quê hương (bao gồm người di cư bị mắc kẹt hoặc sinh viên);
  • Lao động di cư sau khi hết hợp đồng.

Hầu hết các nhóm di dân nói trên, đặc biệt là nhóm nạn nhân buôn bán người, có thể bao gồm trẻ vị thành niên không có người giám hộ đi kèm. Bên cạnh những hỗ trợ tương tự như các nhóm di dân dễ bị tổn thương khác, đối với các đối tượng trẻ vị thành niên này, quá trình hỗ trợ hồi hương còn đòi hỏi thêm nhiều cân nhắc và phương án bổ trợ nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của trẻ.

Các hoạt động hỗ trợ hòa nhập do IOM thực hiện theo cách tiếp cận tạo điều kiện cho sự tham gia của cá nhân, trong đó đề cao tầm quan trọng của sự chuẩn bị kĩ lưỡng, linh hoạt, lên kế hoạch thực tế và theo dõi giám sát suốt quá trình.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng