Hỗ trợ đi lại cho người di cư

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

IOM cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và uy tín về đi lại cho những người di cư chưa từng đi máy bay hoặc chưa từng đi ra nước ngoài, bao gồm cả việc hộ tống đối với những trường hợp đang có vấn đề về sức khỏe, những người di cư cao tuổi và trẻ nhỏ không có người lớn đi cùng.

Trong nhiều trường hợp, IOM cung cấp sự trợ giúp tại sân bay nơi khởi hành, nơi quá cảnh và nơi nhập cảnh của nước đến.

Sự hỗ trợ của IOM tại điểm đến đặc biệt hữu ích đối với những người di cư mới, tạo thuận lới cho việc tiến hành xuôn sẻ các thủ tục tại các điểm kiểm tra hải quan và nhập cảnh.