Internship Information

IOM Vietnam accepts internship applications on a rolling basis. If you are interested in interning at IOM Vietnam, please submit a cover letter and CV by email to hanoi@iom.int  or hcmc@iom.int  in order for your application to be considered.

Nút thích phía dưới

Tuyển dụng

Thực tập

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng