IOM và Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố nghiên cứu về di cư bắt buộc của các hộ gia đình do biến đổi môi trường tại Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện và các kết quả của chương trình Tái định cư của tỉnh Hòa Bình với mục tiêu tái định cư cho 1.200 hộ gia đình từ hai xã vùng sâu có nguy cơ thiên tai cao ở vùng Tây Bắc. Nghiên cứu khảo sát việc thực hiện dự án, quá trình ra quyết định và các kết quả tái định cư của 406 hộ gia đình, bao gồm những hộ đã được di dời, hộ mong muốn được di dời và hộ quyết định ở lại hoặc vẫn chưa ra quyết định.

Các phát hiện trong nghiên cứu cho thấy tiềm năng mà tái định cư có thể đóng góp để cải thiện chất lượng cuộc sống và mang lại các cơ hội mới đối với các cộng đồng tái định cư. Các chính sách hiện tại cung cấp sự hỗ trợ quan trọng trong việc giúp các hộ tái định cư di dời thành công tới nơi ở mới và an toàn hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án phản ánh tính chất phức tạp của các quyết định của hộ gia đình về tái định cư và các thách thực thực tế trong việc hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết các yếu tố đa dạng ảnh hưởng tới kết quả tái định cư.

Nghiên cứu đã xác định được các vấn đề chính trong quá trình gia quyết định của hộ gia đình, và các thực hành hiện quả hỗ trợ tái định cư thành công. Khi xem xét các quyết định tái định cư, nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình có ý thức cao về rủi ro và kinh nghiệm chống chọi với thiên tai. Tuy nhiên, rủi ro thiên tai chỉ là một trong nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định di dời. Ví dụ, các mối lo ngại về việc sinh kế bị ảnh hưởng hay không hòa nhập về mặt xã hội cũng là những vấn đề chính trong các cuộc thảo luận về di cư. Những phát hiện liên quan tới việc thực hiện dự án và các kết quả của tái định cư cũng chỉ ra rằng mặc dù phần lớn các hộ gia đình có nhận thức cao về các mục tiêu của dự án, hiểu biết của họ về quá trình thực hiện còn hạn chế. Sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện dự án còn rất hạn chế. Ngoài việc ghi nhận được các kết quả trên, nghiên cứu còn đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách để hỗ trợ cải thiện các thực hành tái định cư, bao gồm các chính sách về lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch, tham gia và truyền thông, phát triển sinh kế, cũng như giám sát và đánh giá.

Báo cáo được công bố nhân dịp Hội thảo quốc tế về các thực hành hiện quả trong tái định cư ở cộng đồng và giảm nhẹ thiên tai do IOM và Viện Xã hội học đồng tổ chức tại Hà Nội. Các kết quả và khuyến nghị từ báo cáo đã được trình bày tại Hội thảo, đồng thời đây cũng là dịp để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các thành viên của xã hội dân sự trao đổi và học hỏi kinh nghiệm cũng như các thực hành hiệu quả được đưa ra bởi các chuyên gia khu vực và quốc tế.

“Chương trình di cư cũng như tái định cư nói chung đều là những phương pháp ứng phó với biến đổi môi trường, nhờ đó có thể tăng cường khả năng chống chịu của các hộ gia đình đối với các thảm họa diễn biến từ từ hoặc đột ngột. Tuy nhiên, đây là các quá trình phức tạp và chỉ nên áp dụng khi tái định cư tại chỗ hoặc các biện pháp khác không khả thi. Tái định cư cần được lên kế hoạch, thiết kế, thực hiện và giám sát với sự tham gia chặt chẽ của cộng đồng” – ông Paul Priest, Trưởng bộ phận Dự án tại Việt Nam cho biết.

 

Để tải báo cáo, vui lòng truy cập: https://publications.iom.int/books/planned-relocation-context-environmental-change-hoa-binh-province-northern-viet-nam

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ông David Knight - Trưởng phái đoàn IOM Việt Nam qua email: dknight@iom.int.