Chương trình Đánh giá Sức khỏe Di cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoạt đông thành công trong 31 năm qua. Từ năm 1987 đến nay, IOM Việt Nam hỗ trợ các diện nhân đạo và định cư về di chuyển và thủ tục khám sức khoẻ nhập cư. Từ năm 1997, IOM Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động ra những vấn đề về sức khoẻ của dân di biến động trong đó có người bị buôn bán, di dân trong nước và các nhóm dân di biến động dễ bị tổn thương.

Chương trình Khám Sức khỏe Di cư tại Hà Nội đã và đang hoạt động từ tháng 6 năm 2013.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ chính của IOM Việt Nam là đảm bảo di dân trong chương trình của IOM đủ điều kiện di chuyển, rằng họ không gây nguy hiểm cho những người đi cùng với họ, và họ nhận được sự chăm sóc y tế thích đáng trong toàn bộ quá trình di cư của họ.

Khám Sức Khoẻ để Di Cư và Du Lịch

Sức khỏe di cư là một hoạt động chính của IOM Việt Nam. Việc đánh giá sức khỏe di cư được tiến hành theo hướng dẫn của Tổ chức phù hợp với luật pháp của quốc gia tiếp nhận, và các cơ quan y tế lien quan, việc đánh giá bao gồm:

 • Khám sức khoẻ cho người sẽ di cư
 • Điều trị trước khi xuất cảnh (như là điều trị lao và một số bệnh truyền nhiễm khác)
 • Tư vấn về HIV và giáo dục sức khoẻ
 • Chích ngừa
 • Khám sức khoẻ trước chuyến bay và cho các trường hợp cần di chuyển khẩn cấp
 • Hộ tống y tế cho di dân suốt chuyến bay cho các trường hợp có nhu cầu
 • Kiểm tra chất lượng của các bác sĩ và các phòng khám trực thuộc IOM

Chính phủ các nước Úc, Canada, New Zealand, Hoa Kỳ, Mã Lai và UK đã chỉ định IOM là nơi khám sức khoẻ cho di dân trong diện định cư, nhân đạo và du học theo sự hướng dẫn của từng quốc gia.

HHIV/AIDS và Di Dân Biến Động

Tầm quan trọng của dân cư và dân di biến động trong đại dịch AIDS ngày càng được nhận thức một cách đầy đủ hơn. Di dân ngày nay bao gồm cả các nhóm dân cư dễ bị xâm hại nhất đối với nguy cơ nhiễm HIV trên thế giới. Mắt xích giữa di cư và HIV/AIDS liên quan đến điều kiện và cơ cấu của quá trình di dân, sự nghèo đói, bóc lột, sự sống xa gia đình và người thân, xa các chuẩn mực văn hóa xã hội - kim chỉ nam cho ứng xử trong cộng đồng ổn định.

Hiện nay, IOM đang hợp tác với UNAIDS và các đối tác khác trong những vấn đề sau:

 • Tăng cường tư vấn HIV cho người dân khám sức khoẻ định cư
 • Tìm hiểu các dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam có thể giải quyết nguy cơ và sự dễ bị tổn thương của cá nhân và đào tạo các chuyên gia đối phó với vấn đề HIV/AIDS trong nhóm dân di biến động
Quản Lý Bệnh Lao và Các Nhóm Di Dân

Vào những năm đầu của thập kỷ 90, IOM đã thiết lập các chương trình chẩn đoán, điều trị lao có giám sát trực tiếp một cách hiệu quả trong khuôn khổ của các chương trình khám sức khoẻ di dân. Bên cạnh đó, IOM dự định kết hợp với chính phủ Việt Nam và các đối tác khác tại Việt Nam, Bộ Y Tế, và đối tác trong nước để nâng cao tinh hiệu quả của các chương trình đối với cộng đồng dân cư khó tiếp cận như di dân trong nước, người nghiện, người làm nghề mãi dâm, người có HIV, người bị buôn bán và người vô gia cư.

IOM sử dụng những kinh nghiệm thu thập được tại Việt Nam và từ những dự án tại khu vực để xây dựng năng lực và củng cố sự hợp tác và liên kết giữa các dịch vụ nhà nước và tư nhân.

Sức Khỏe và Công Tác Phòng Chống Buôn Bán Người

Người bị buôn bán có quyền được chăm sóc sức khoẻ. .Các hoạt động chống buôn bán người, bảo vệ hoặc trợ giúp các cá nhân bị mua bán trước hết phải đuợc xem xét trên nguyên tắc vì quyền lợi tốt nhất của nạn nhân.

Hưởng ứng sự kêu gọi của chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh do buôn bán người, IOM Việt Nam – trong phạm vi của mình – tạo điều kiện và cung cấp dịch vụ đánh giá sức khỏe, chẩn đoán và điều trị cho các bệnh như bệnh lây lan qua đường tình dục, tư vấn tâm lý và chuyển đi chuyên khoa sâu, tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV, tư vấn sức khỏe sinh sản. Sự hỗ trợ được thực hiện kết hợp với các cơ quan chính phủ và đối tác phi chính phủ tại các mái ấm do IOM thành lập cho những người bị buôn bán.

Chương trình Úc

Các yêu cầu khi đăng ký:

 • Giấy yêu cầu khám sức khỏe có ghi mã số HAP ID
 • Hộ chiếu bản chính
 • Lệ phí sức khoẻ mà đương đơn phải đóng là chi phí cho các quá trình khám sức khoẻ thông thường, không bao gồm chi phí cho các yêu cầu kiểm tra phát sinh, các yêu cầu khám chuyên khoa và điều trị chuyên khoa, nếu có
 • Phí khám sức khỏe (áp dụng từ ngày 01/03/2019):
  • Người lớn (>=11 tuổi): USD 105 (Mẫu đơn 501+502+707) hoặc USD 152 (Mẫu đơn 501+719)
  • Du lịch/Du học sinh: USD 93 (Mẫu đơn 501+502)
  • Trẻ em (từ 2 đến dưới 11 tuổi): USD 152
  • Trẻ em (dưới 2 tuổi): 77 USD
  • Xét nghiệm IGRA: 75 USD
  • Phim x-quang: USD 16 (Mẫu đơn 502)
 • Trẻ em <16 tuổi phải có cha hoặc mẹ đi cùng
 • Nếu đã hoặc đang có bệnh, vui lòng mang theo hồ sơ bệnh, kết quả xét nghiệm, toa thuốc nếu có
  Chương trình Canada

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  A. Dành cho các hồ sơ sức khoẻ theo mẫu IMM 1017 E

  • Hồ sơ sức khoẻ (IMM 1017 E) được phát hành của chính phủ Canada
  • Hộ chiếu bản chính
  • Phí khám sức khỏe tại Hà nội:
   • Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 147 USD
   • Trẻ em (dưới 11 tuổi): 115 USD
  • Phí khám sức khỏe tại TPHCM:
   • Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 126 USD
   • Trẻ em (dưới 11 tuổi): 105 USD

  B. Dành cho các hồ sơ sức khoẻ UPFRONT

  • Hộ chiếu bản chính hoặc chứng minh thư
  • Phí khám sức khỏe tại Hà nội:
   • Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 147 USD
   • Trẻ em (dưới 11 tuổi): 115 USD
  • Phí khám sức khỏe tại TPHCM:
   • Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 126 USD
   • Trẻ em (dưới 11 tuổi): 105 USD
  • Trẻ em <16 tuổi phải có cha hoặc mẹ đi cùng
  • Nếu đã hoặc đang có bệnh, vui lòng mang theo hồ sơ bệnh, kết quả xét nghiệm, toa thuốc nếu có
  Dịch vụ giáo dục mã lai toàn cầu (EMGS)

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  • Hộ chiếu bản chính
  • Thông tin về chương trình học đã đăng ký với EMGS
  • Thông tin về bệnh sử: nhóm máu và toa bác sĩ mới nhất nếu có
  • Phí khám sức khỏe: 220 USD
  Chương trình New Zealand

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  • Hồ sơ khám sức khoẻ theo mẫu của chính phủ New Zealand, nếu có
  • Hộ chiếu bản chính
  • Phí khám sức khỏe:
   • Người lớn (từ 15 tuổi trở lên): 190 USD
   • Trẻ em (dưới 15 tuổi): 150 USD
   • Phim x-quang: 80 USD
  • Trẻ em <18 tuổi phải có cha hoặc mẹ đi cùng
  • Nếu đã hoặc đang có bệnh, vui lòng mang theo hồ sơ bệnh, kết quả xét nghiệm, toa thuốc nếu có
  Chương trình Anh (UK)

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  • ​Hộ chiếu bản chính
  • Phí khám sức khỏe:
   • Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 105 USD
   • Trẻ em (dưới 11 tuổi): 40 USD
  Các chương trình Mỹ

  Chương trình tái định cư người tị nạn Mỹ

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  • Thư mời khám sức khỏe do Lãnh Sự Quán Mỹ cấp
  • Hộ chiếu bản chính  

  Chương trình khám sức khoẻ định cư Mỹ

  Các yêu cầu khi đăng ký:

  • Thư hẹn phỏng vấn
  • Hộ chiếu bản chính 
  • Phiếu chích ngừa của Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế tại thành phố Hồ Chí Minh nếu có
  • Phí khám sức khỏe (áp dụng từ ngày 01/10/2020): 
   • Người lớn (từ 15 tuổi trở lên): 275 USD
   • Trẻ em (từ 2 đến dưới 15 tuổi): 240 USD
   • Trẻ em (dưới 2 tuổi) : 165 USD
  • Thông tin về địa chỉ bên Mỹ
  • Trẻ em <15 tuổi phải có cha hoặc mẹ đi cùng.
  • Nếu đã hoặc đang có bệnh, vui lòng mang theo hồ sơ bệnh, kết quả xét nghiệm, toa thuốc nếu có.

  Để biết thêm thông tin về vấn đề chích ngừa, vui lòng tham khảo website của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.