Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các hoạt động dự án TMSV, vui lòng liên hệ:

Hội đồng Anh tại Việt Nam
20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 1800 1299 
Email: [email protected]
Website: www.britishcouncil.vn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà Mercury - 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: 02439 439 920 
Website: www.wvi.org/vietnam 
Facebook: www.facebook.com/worldvisioninvietnam

Tổ chức Di cư Quốc tế – Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc
Phái đoàn IOM tại Việt Nam
Tầng 4, tòa nhà Liên Hợp Quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (+84.24) 38 500 100
Email: [email protected]
Website: https://vietnam.iom.int