Đánh giá tác động truyền thông cho Giai đoạn II của Chiến dịch Truyền thông Phòng ngừa Đưa người Di cư Trái phép sang Úc bằng đường biển tại 5 tỉnh trọng điểm

Trong những tuần qua, hoạt động đánh giá tác động truyền thông cho Giai đoạn II của Chiến dịch Truyền thông Phòng ngừa Đưa người Di cư Trái phép sang Úc bằng đường biển đã được triển khai tại 18 xã mục tiêu thuộc 5 tỉnh trọng điểm (bao gồm 6 xã tại Nghệ An, 5 xã tại Hà Tĩnh, 3 xã tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 xã tại Bình Thuận và 2 xã tại Quảng Bình).

Để đánh giá mức độ lan tỏa và hiệu quả của chiến dịch truyền thông, cán bộ IOM và chuyên gia tư vấn thực hiện 36 cuộc thảo luận nhóm với cán bộ huyện/xã và người dân địa phương của 18 xã mục tiêu và phỏng vấn 270 người dân sử dụng mẫu phiếu hỏi KAP. Kết quả thảo luận và trả lời phiếu hỏi cho thấy hầu hết những người được hỏi trong quá trình đánh giá đều nắm được rất tốt nội dung các thông điệp và mục đích của chiến dịch. Họ cho biết kể từ khi chiến dịch truyền thông được triển khai, địa phương nơi họ sinh sống không còn ai có ý định sang Úc trái phép bằng tàu thuyền.

IOM Việt Nam bắt đầu triển khai thực hiện Chiến dịch Truyền thông Phòng ngừa Đưa người Di cư Trái phép sang Úc bằng đường biển kể từ năm 2014 với mục tiêu tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là nhóm người dân có tiềm năng di cư trái phép, những thông tin về chính sách nhập cư của Chính phủ Úc, những nguy hiểm và rủi ro khi di cư sang Úc bằng thuyền. Dự án truyền thông này là một phần trong Chiến dịch Chủ quyền Biên giới (Operation Sovereign Borders), do Bộ Bảo vệ Biên giới của Chính phủ Úc tài trợ.
 

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng