Hội nghị đánh giá công tác thực hiện hiệp định hợp tác song phương về phòng chống mua bán người và quy chuẩn về xác minh xác định và hồi hương nạn nhân giữa Việt Nam và Campuchia

Campuchia, 4-5/10/2016

Trong 2 ngày 4-5/10/2016, tại tỉnh Sihanouk Ville, Campuchia, với sự tài trợ từ 1 số tổ chức quốc tế trong đó có IOM với kinh phí từ IDC, cơ quan chức năng liên ngành 2 nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá công tác thực hiện Hiệp định hợp tác song phương về phòng chống mua bán người và Quy chuẩn về xác minh xác định và hồi hương nạn nhân giữa 2 nước. Hiệp định này được ký kết ngày 10/10/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/9/2012.

Trong 5 năm thực hiện Hiệp định từ 2011 đến 2015, chính phủ 2 nước đã ban hành nhiều văn bản quy định, giải thích việc thực hiện Hiệp định, tổ chức truyền thông, vận động phòng chống mua bán người, chuyển giao thông tin và duy trì phối hợp triển khai các đợt cao điểm trấn áp ở các địa bàn đường biên giới. Trong quá trình thực hiện Quy trình chuẩn về cơ bản đã tuân thủ những bước chính, bên cạnh đó cũng xác định cần tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, rà soát, hoàn thiện và áp dụng các biểu mẫu hồi hương trong thời gian tới.

Chính phủ hai nước đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch Hành động chung thực hiện Hiệp định song phương trong giai đoạn 2017-2020 với 5 nội dung chính: Cơ chế điều phối thực hiện Hiệp định, Hoạt động phòng ngừa mua bán người, Thực hiện Quy chuẩn về xác minh xác định nạn nhân, Hợp tác trong điều tra và xử lý tội phạm mua bán người và Giám sát và đánh giá việc thực hiện Hiệp định.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng