Hội thảo với Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao tại Hà Nội

Hà Nội, 05/12/2016

Ngày 5/12, IOM Việt Nam phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong thu thập và chia sẻ dữ liệu di cư” tại Hà Nội.

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc dự án “Tăng cường cơ chế Hợp tác giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý di cư” do Cục Lãnh Sự chủ trì với tài trợ tài chính từ Qũy Phát triển (IDF) của IOM và sự giúp đỡ kỹ thuật của IOM Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong Ban Cố vấn dự án và đại diện nhiều bộ, ban, ngành liên quan từ cấp trung ương tới địa phương.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của tư vấn viên về thực trạng thu thập và chia sẻ dữ liệu di cư và các báo cáo, tham luận của các cơ quan, các đại biểu đã cùng thảo luận và trao đổi để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện và tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này.