Hội thảo với doanh nghiệp về di cư an toàn và tuyển dụng đạo đức

Nghệ An, 18/08/2016

Vào ngày 18/08, “Hội thảo với doanh nghiệp về di cư an toàn và tuyển dụng đạo đức” đã được tổ chức thành công giữa IOM Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

60 tham dự viên là đại diện 1 số ban ngành và đại diện của 15 doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại địa phương từ Hà Nội và Bắc Ninh, đại diện của một số ban ngành và doanh nghiệp từ tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai.

Các doanh nghiệp tuyển dụng đã chia sẻ những mong đợi về tính minh bạch và trách nhiệm tương quan giữa các bên trong quá trình tuyển dụng cũng như lợi ích của tuyển dụng trực tiếp. Các đơn vị sử dụng lao động di cư cũng đã chia sẻ những mối quan tâm và chính sách phúc lợi ưu đãi đối với người di cư lao động.

IOM và các đại biểu đã cùng thảo luận và trao đổi về những rủi ro bị bóc lột mà người di cư lao động thường gặp phải, hậu quả của tuyển dụng thiếu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, những thách thức chính và một số giải pháp để thúc đẩy di cư an toàn, tuyển dụng đạo đức và bảo vệ quyền của người lao động di cư.

Đây là một hoạt động thuộc dự án của IOM do Cục Dân số, Tị nạn và Người di cư thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ PRM tài trợ sẽ triển khai đến tháng 9 năm 2016 tại Nghệ An.

Nút thích phía dưới

 

IOM Việt Nam mở cửa từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng:    07 giờ 30 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều:   13 giờ 00 - 17 giờ 00.

Các ngày nghỉ lễ của IOM Việt Nam -  vào đây

Đóng