Hai khóa tập huấn về Tuyển dụng có đạo đức và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phòng chống mua bán người và xóa bỏ nô lệ hóa và Kỹ năng tư vấn và truyền thông thay đổi hành vi

Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 7 năm 2018, hai khóa tập huấn về “Tuyển dụng có đạo đức và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phòng chống mua bán người và xóa bỏ nô lệ hóa” và “Kỹ năng tư vấn và truyền thông thay đổi hành vi” đã được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho 50 cán bộ đến từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An và Phòng LĐTBXH các huyện, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, Văn phòng Thông tin Di cư MRC và các công ty tuyển dụng.

Thông qua phương pháp tập huấn có sự tham gia tích cực của học viên, đặc biệt là các hoạt động nhóm, hai cuộc tập huấn đã giúp nâng cao hiểu biết về khái niệm và các hình thức nô lê hóa thời hiện đại, bao gồm cưỡng bức lao động và mua bán người. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng được trao đổi và sắm vai để thực hành kỹ năng tư vấn cho các khách hàng về lao động, và tham gia các bài tập thực hành về truyền thông thay đổi hành vi. Hai cuộc tập huấn đều nhận được sự tham gia nhiệt tình và phản hồi tích cực từ phía học viên về mức độ hiệu quả, hữu ích và tính áp dụng thực tiễn của các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ tập huấn.

Đây là hai hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ, Hỗ trợ, Nâng cao Năng lực và Khả năng Ứng phó của Người Di cư” - một dự án thành phần cấp tiểu khu vực với nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao, Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Chính phủ Hoa Kỳ, do IOM phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thực hiện, giai đoạn 1 từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2018