IOM chủ trì buổi họp mạng lưới phòng chống mua bán người tại Việt Nam

Hà Nội, 16/12/2016

Vào sáng 16/12, đại diện IOM Việt Nam đã tham gia và chủ trì buổi họp của Mạng lưới Phòng chống Mua bán Người tại Tòa nhà Liên Hợp Quốc Việt Nam.

20 đại biểu đến từ 11 tổ chức khác nhau đã chia sẻ thông tin về các dự án đang triển khai trên toàn quốc và chia sẻ về những hoạt động dự định thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn bạc, thảo luận các ý tưởng về các chương trình hợp tác, hỗ trợ nạn nhân và phòng chống mua bán người từ cấp quốc gia tới cấp địa phương.

Đây là sự kiện định kỳ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong việc cùng nhau chấm dứt nạn nô lệ thời hiện đại.