IOM Việt Nam đón tiếp Đoàn đại biểu Trung Quốc

Hà Nội, 20/12/2016

Vào ngày 20/12, IOM Việt Nam đã đón tiếp đoàn đại biểu từ Cục Quản lý Xuất-Nhập cảnh - Bộ Công an Trung Quốc, IOM và ILO Trung Quốc trong chuyến tham quan học tập tại Việt Nam. Hoạt động này thuộc dự án “Đối thoại EU-Trung quốc về Di biến động và Di cư” do EU tài trợ, IOM và ILO Trung Quốc gúp đỡ về mặt kỹ thuật.

Đoàn đại biểu đã tới thăm và làm việc với Văn phòng Hỗ trợ Lao động ngoài nước (MRC) tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước do IOM Việt Nam hỗ trợ và tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bắc Ninh - thành phố Bắc Ninh do ILO Việt Nam hỗ trợ nhằm tìm hiểu về hoạt động của những trung tâm này.

Cuộc họp đã diễn ra trong tinh thần hữu nghị và cởi mở giữa các bên. Những kinh nghiệm trong việc thành lập và hoạt động của các trung tâm MRC được chia sẻ và được phía đoàn đánh giá cao trong, giúp phía bạn có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định tiến hành thành lập mô hình tương tự tại Trung Quốc.