Tập huấn về quản lý ca trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về (VoTs)

Trong tháng 8, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp cùng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH đã tổ chức hai cuộc tập huấn về quản lý ca trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào các ngày 15-16 tại Quảng Ninh và 23-24 tại Cần Thơ. Có 56 cán bộ đến từ các chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm hỗ trợ nạn nhân và các đơn vị khác từ nhiều địa phương trên cả nước đã tham dự hai cuộc tập huấn này.

Tập huấn đã giới thiệu về các khái niệm cơ bản, quy trình quản lý ca cũng như những kỹ năng quan trọng để thực hiện công tác quản lý ca một cách hiệu quả khoa học qua đó giúp công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được thuận lợi với sự điều phối của các bên liên quan.

Tại các buổi tập huấn, nhiều cán bộ địa phương cũng đã chia sẻ và thảo luận những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ nhân bị mua bán trở về. Kết quả đánh giá trước và sau tập huấn cho thấy các cán bộ đã nắm chắc các nội dung được giới thiệu và thực hành, đặc biệt số lượng học viên nắm vững quy trình quản lý ca tăng từ 50% lên 95%. Đây là hai hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cho cán bộ chính phủ được thực hiện giữa IOM và Cục phòng chống tệ nạn xã hội với kinh phí đến từ cục Dân số Việt Nam và di cư thuộc bộ ngoại giao Hoa Kỳ.