Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã chính thức khởi động dự án chung về bảo vệ công dân trong tình huống khủng hoảng xảy ra ở nước ngoài.

Hà Nội, 05.09.2018 – Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã chính thức khởi động dự án chung về bảo vệ công dân trong tình huống khủng hoảng xảy ra ở nước ngoài.

Hơn 30 đại diện từ 16 cơ quan chính phủ có liên quan đã đến dự hội thảo khởi động dự án. Phát biểu tại hội thảo, ông David Knight – trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết mục tiêu chính của dự án là xây dựng một cơ chế phối hợp liên nghành để hỗ trợ tốt hơn công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tại nước ngoài đồng thời tăng cường năng lực của cán bộ lãnh sự trong trong công tác bảo vệ công dân. Trên cơ sở đó, dự án cũng hướng đến xây dựng một bộ quy trình hành động chuẩn (SOP), một bộ tài liệu tập huấn và các khóa tập huấn về bảo vệ công dân trong khủng hoảng. Tại hội thảo, IOM cũng đã giới thiệu “Khung hành động trong khủng hoảng di cư” do IOM phát triển nhằm cung cấp dẫn chứng tham khảo về một cơ chế phối hợp liên nghành hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về việc thành lập một nhóm công tác liên ngành gồm nhiều bộ, ngành liên quan để cung cấp, thông tin, ý kiến và hỗ trợ cho các đầu ra của dự án. Các đại biểu nhất trí rằng vai trò của cơ chế phối hợp và nhóm công tác liên ngành là rất quan trọng trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc khủng hoảng khó dự đoán, xảy ra ở nhiều quy mô với tính nghiêm trọng khác nhau. Song các đại biểu cũng cho rằng quy chế hoạt đông của nhóm công tác liên ngành cần nêu rõ hơn trách nhiệm cụ thể của các thành viên. Đồng thời, cơ chế phối hợp, nếu có thể, nên được đưa vào các thông tư hoặc nghị định thay vì chỉ tồn tại dưới hình thức văn bản hướng dẫn. Sau khi khởi động, bản dự thảo quy chế hoạt động sẽ được các thành viên nhóm công tác liên ngành thảo luận chỉnh sửa để làm cơ sở triển khai dự án.