Tiết học đầu tiên về phòng chống mua bán người dành cho học sinh cấp 3 tại Tây Ninh

Tây Ninh, 25/08/2016

Vào ngày 25/08 vừa qua, tiết học đầu tiên về phòng chống mua bán người đã được IOM Việt Nam phối hợp với Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội (PCTNXH) tỉnh Tây Ninh thực hiện dành cho hơn 30 học sinh tại trường THPT Lê Hồng Phong. 

Thông qua các hoạt động giáo dục sôi nổi như xem phim, kể chuyện theo tranh, thảo luận nhóm và thuyết trình, các em đã có một tiết học giáo dục công dân sinh động cùng tìm hiểu những biện pháp đề phòng để không trở thành nạn nhân bị mua bán người.

Trong thời gian tới, 8 tiết học với nội dung thiết thực này sẽ được giáo viên của trường và cán bộ từ Chi cục PCTNXH tỉnh Tây Ninh truyền tải tới nhiều em học sinh hơn, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng chống nạn mua bán người.

Tiết học về phòng chống mua bán người đầu tiên này được tổ chức trong dự án của IOM do Cục Hợp tác Phát triển IDC của chính phủ Italy tài trợ.