Văn phòng Thông tin Di cư, gọi tắt là MRC, đặt tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Tỉnh Nghệ An đã được khai trương

Ngày 19/4/2018, Văn phòng Thông tin Di cư, gọi tắt là MRC, đặt tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Tỉnh Nghệ An đã được khai trương, với sự hợp tác giữa IOM Việt Nam và Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An, trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa IOM và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từ các giai đoạn trước. Từ thời điểm này, những người di cư tiềm năng và trở về tỉnh Nghệ An sẽ có thêm 1 địa chỉ mới đáng tin cậy để tiếp cận những thông tin, tài liệu về các quốc gia điểm đến, thủ tục, quy trình nộp hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài, các yêu cầu của thị trường lao động nước ngoài, hướng dẫn để di cư an toàn, tránh trở thành nạn nhân của mua bán người và bóc lột lao động.
Lễ khai trương đã vinh dự được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tham dự, cắt băng khánh thành và chia sẻ với báo chí rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để Nghệ An đẩy mạnh di cư lao động an toàn. Với vai trò là địa phương có số người lao động nước ngoài cao nhất cả nước, năm 2017 toàn tỉnh đã có 13.810 lao động đi làm việc và gửi về 500 triệu USD từ các hoạt động lao động ngoài nước.
Ngay trước đó, một khóa tập huấn 2 ngày về “Kỹ năng tư vấn và cung cấp dịch vụ thân thiện cho người di cư” đã được tổ chức cho 30 cán bộ từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm và cán bộ ngành lao động các cấp của tỉnh, để trang bị kiến thức và kỹ năng tư vấn cho người lao động tại văn phòng MRC và tại địa phương.
Các hoạt động của MRC nằm trong khuôn khổ dự án “ASEAN – MPACT: Bảo vệ, Hỗ trợ, Năng lực và của NGười di cư” do IOM thực hiện với sự tài trợ của Cục Dân số, Người Tị nạn và Di cư thuộc Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.