Tin tức

  • Thông cáo báo chí về tập huấn giảng viên nguồn về đấu tranh, phòng chống đưa người di cư trái phép tại Đà Nẵng

    Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2014 Buổi tập huấn kéo dài năm ngày nhằm nâng cao năng lực trong công tác đấu tranh, phòng chống đưa người di cư trái phép cho 20 quan chức cán bô biên phòng được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 08 tại Đà Nẵng. Buổi tập huấn được tổ chức bởi IOM với sự hỗ trợ của Chính phủ Canada nhằm trang bị cho các cán bộ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể tiến hành tập huấn lại sau này với vai trò là giản viên.