Nhân sự & Tuyển dụng

Để trở thành nhân viên của IOM đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về tính hiệu quả, năng lực trong công việc và lòng chính trực. Là một tổ chức quốc tế với sứ mệnh toàn cầu, IOM luôn hướng đến việc giữ vững sự cân bằng về mặt địa lý cho các thành viên của mình. Do đó, mục tiêu của công tác tuyển dụng nhắm vào, nhưng không nhất thiết phải giới hạn trong, công dân của các nước thành viên.

IOM trao cơ hội công bằng cho mọi ứng viên và luôn tìm kiếm những chuyên viên với nhiều kỹ năng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM được làm việc trong môi trường đa văn hóa, trong đó tính đa dạng và nhạy cảm về văn hóa được đánh giá rất cao.

Đứng đầu IOM Việt Nam là bà Park Mihyung, Trưởng Phái Đoàn IOM tại Việt Nam, hiện làm việc tại Văn Phòng Chính ở Hà Nội

IOM hoạt động trong các lĩnh vực chính sau đây:

 • Quản trị 
 • Khoa học máy tính/Công nghệ thông tin
 • Kinh tế
 • Giáo dục/Tập huấn
 • Tài chính/Kế toán
 • Gây quỹ
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Hoạt động nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp
 • Ngôn ngữ
 • Các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Di cư, di chuyển và quản trị du lịch
 • Quản lý dự án
 • Công pháp quốc tế
 • Quan hệ công chúng

Để tải mẫu IOM Personal History Form, xin vui lòng bấm vào đây.
Lưu ý: Để xem được IOM Personal History Form, phải có Microsoft Word.