Tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng ngừa di cư trái phép cho cán bộ truyền thông tại Bình Thuận

Bình Thuận, ngày 10-11/4/2019 – Trao quyền cho cộng đồng là một phần quan trọng trong với việc khuyến khích di cư an toàn và hợp pháp. Trong hai ngày của khóa tập huấn truyền thông, 34 cán bộ truyền thông nòng cốt của hai tỉnh Bình Thuận và Bà-Rịa Vũng-Tàu đã được hướng dẫn và thực hành cách thức phòng ngừa di cư trái phép qua các hình thức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, các hoạt động truyền thông khác nhau và đối thoại cộng đồng. Các cán bộ truyền thông nòng cốt sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc và trực tiếp chia sẻ với cộng đồng tại buổi đối thoại cộng đồng và đêm truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép trong hai ngày 23-24/4/2019 với sự hỗ trợ của IOM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận.