TMSV - Giao hữu thể thao vì một cộng đồng di cư an toàn và đẩy lùi nạn mua bán người tại Hà Tĩnh

Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về di cư an toàn và phòng chống mua bán người kết hợp với hoạt động thể thao. 

Buổi giao hữu bắt đầu  bằng các trò chơi đố vui, kịch ngắn và sáng tác hò ví dặm, các nội dung về di cư an toàn và phòng chống mua bán người như giấy tờ cần thiết để đi làm việc nước ngoài, các nước tiếp nhận lao động phổ thông Việt Nam, các địa chỉ đáng tin cậy để tìm kiếm thông tin về lao động ngoài nước,… Hoạt động khép lại bằng những trận bóng giao hữu sôi nổi của người dân trên địa bàn.  

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động về truyền thông thay đổi nhận thức, thuộc khuôn khổ Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (TMSV). 

Điểm báo sự kiện: 

Người dân Can Lộc được truyền thông kiến thức phòng chống mua bán người 

https://baohatinh.vn/doan-the/nguoi-dan-can-loc-duoc-truyen-thong-kien-t...

Truyền thông kiến thức phòng chống mua bán người cho 800 người dân Nghi Xuân 

https://baohatinh.vn/doan-the/truyen-thong-kien-thuc-phong-chong-mua-ban...