Tin tức Dự án TMSV

Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan trong phòng chống lao động cưỡng bức và mua bán người” cho các cán
Đọc thêm
Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm và
Đọc thêm
Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về di cư an toàn và phòng chống mua bán người kết hợp với hoạt động thể thao. 
Đọc thêm
Trong 2 ngày 23 và 24/11, Tổ chức Di cư Quốc tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh  đã tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về di cư an toàn, nguy
Đọc thêm
Tháng 11 năm 2020, gần 2.000 học sinh trường THPT Nghèn và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên ở Can Lộc vừa được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với Hội L
Đọc thêm
Trong tháng 11 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng và Tổ chức Di cư Quốc tế đã tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông về di cư an toàn và phòng chống mua bán người tại
Đọc thêm
Trong hai ngày 28-29/09, hơn 2000 người dân và các em học sinh trường nghề tại Yên Thành và Diễn Châu đã tham gia 4 cuộc đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua b
Đọc thêm
Trong hai ngày 9-10/09/2020, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan trong phòng chống lao động cưỡng bức
Đọc thêm