TMSV - Ngày hội việc làm tại Hà Tĩnh Và Quảng Bình

Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm và học nghề cho gần 600 người lao động, người dân và các em học sinh từ các trường THPT và trường nghề trên địa bàn tỉnh. 

Tại sự kiện ở Hà Tĩnh, đại diện Trung tâm dich vụ việc làm và các doanh nghiệp đã giới thiệu và cung cấp thông tin về các cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, may mặc, sản xuất và xây dựng đến người tham dự. Tại sự kiện ở Quảng Bình, bên cạnh các bàn tư vấn việc làm của các doanh nghiệp, nhóm những lao động có nguyện vọng tham gia chương trình làm việc tại Hàn Quốc EPS đã được tư vấn kỹ lưỡng về quá trình đăng ký, điều kiện làm việc và những điều cần lưu ý khi sống và làm việc tại Hàn Quốc. Đại diện IOM đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng tay nghề nhằm mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động. 

Hoạt động này thuộc khuôn khổ Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (TMSV).