TMSV - Phim ngắn - Sân khấu nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng về phòng chống mua bán người

Phim ngắn của Dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) ghi lại quá trình các nghệ sĩ, chuyên gia pháp lý và người dân cộng đồng làm việc cùng nhau để xây dựng và tổ chức các buổi diễn Sân khấu nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ mua bán người và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Thông qua các buổi biểu diễn sân khấu cộng đồng này, dự án hướng đến thúc đẩy thay đổi hành vi và áp dụng các thực hành an toàn trong cộng đồng dễ bị tổn thương đối với nạn mua bán người ở Việt Nam.

Sân khấu nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV), do Hội đồng Anh thực hiện. Cho đến nay:

  • 28 buổi biểu diễn đã được tổ chức từ năm 2019 đến 2021
  • Tiếp cận 7.369 người (68% nữ và 32% nam) ở những khu vực có nguy cơ cao tại năm tỉnh địa bàn dự án: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình 
  • 530 người đã tham gia đánh giá về kiến thức liên quan đến phòng chống mua bán người trước và sau buổi biểu diễn 

Dự án TMSV do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ, và được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Hội đồng Anh và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Những thước phim được quay tại các tỉnh địa bàn dự án bởi nhóm dự án TMSV – Hội đồng Anh và VTC1.