TMSV - Tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” tại Hà Tĩnh

"Di cư quốc tế bạn ơi 
Chấp hành luật pháp rạng ngời tương lai" 
Câu khẩu hiệu trên là một trong những sản phẩm được đồng sáng tạo bởi các học viên tham gia khóa tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” do IOM phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 vừa qua. 
Khóa tập huấn được thực hiện trong trong khuôn khổ dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (Còn gọi là dự án TMSV) dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh. 
Tìm hiểu thêm về hoạt động dự án tại: https://vietnam.iom.int/vi/tmsv 

ĐIỂM BÁO SỰ KIỆN:

Xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi mua bán người sang Anh
https://baohatinh.vn/doan-the/xay-dung-ke-hoach-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-mua-ban-nguoi-sang-anh/184091.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30