TMSV - Tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” tại Nghệ An

Liên tục trong hai ngày 26-27/12 tại Nghệ An, các hoạt động trực quan trong khóa tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” đã đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp các nhóm Vận động cộng đồng tại Nghệ An tự tay xây dựng những khẩu hiệu theo chuẩn Truyền thông thay đổi hành vi (BCC), sẵn sàng sử dụng cho các hoạt động truyền thông cộng đồng xuyên suốt năm 2020 tới.
 
Khóa tập huấn được thực hiện bởi IOM và Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nằm trong khuôn khổ dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (Còn gọi là dự án TMSV) dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh.
 
Tìm hiểu thêm về hoạt động dự án tại: https://vietnam.iom.int/vi/tmsv
 
ĐIỂM BÁO SỰ KIỆN:
 
Nghệ An và 4 tỉnh ven biển được Vương quốc Anh hỗ trợ dự án chống mua, bán người
https://baonghean.vn/nghe-an-va-4-tinh-ven-bien-duoc-vuong-quoc-anh-ho-tro-du-an-chong-mua-ban-nguoi-259730.html
 
 

 

Kết quả thảo luận thông điệp truyền thông của các học viên