TMSV - Tập huấn "Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan trong phòng chống lao động cưỡng bức và mua bán người" tại Hải Phòng, Hà Tĩnh và Quảng Bình

Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan trong phòng chống lao động cưỡng bức và mua bán người” cho các cán bộ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các ban ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn ba tỉnh thành. 

Tập huấn đưa ra khái niệm nô lệ thời hiện đại nhằm xác định rủi ro của vấn nạn này trong chuỗi cung ứng lao động đối với lao động di cư, từ đó nhấn mạnh vai trò của các bên trong nỗ lực chung để góp phần thay đổi nhận thức và xóa bỏ lao động cưỡng bức và mua bán người. Tập huấn cũng là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm và chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện và áp dụng các nội dung được chia sẻ. 

Sau tập huấn, các cán bộ địa phương đã hiểu hơn về trách nhiệm và sẵn sàng cam kết chung tay đấu tranh chống lao động cưỡng bức và mua bán người. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã thấy được việc cần thiết của việc có những chính sách trong doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đăc biệt trong bối cảnh Việt Nam kí kết các Hiệp định thương mại tự do. 

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (TMSV).