TMSV - Tập huấn Truyền thông thay đổi hành vi về Phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại tại Hải Phòng

“Tôi cảm nhận được sự hăng say của học viên, sự nhiệt tình của giảng viên và rất ngưỡng mộ kết quả mà khoá tập huấn đã đạt được” - Bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng chia sẻ sau sự kiện Tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” do IOM phối hợp với Hội LHPN thành phố Hải Phòng tổ chức trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2019. 
Khóa tập huấn được thực hiện trong trong khuôn khổ dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (Còn gọi là dự án TMSV) dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh. 

Tìm hiểu thêm về hoạt động dự án tại: https://vietnam.iom.int/vi/tmsv