TMSV - Tập Huấn và Hướng Dẫn Điều Tra Cho Các Cán Bộ Sở-Ngành Tỉnh Hà Tĩnh

Trong các ngày 19-21/2/2020, Tầm nhìn Thế giới tổ chức buổi tập huấn và hướng dẫn điều tra cho các cán bộ Sở-ngành tỉnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ Dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại".

Tham gia buổi tập huấn có đại diện của Sở Lao động, Thương bình - Xã hội, Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, và Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội các huyện địa bàn dự án.

Tại buổi tập huấn, các thành phần tham gia được trang bị, cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng chuyên môn phục vụ cho quá trình khảo sát dự án như kỹ năng điều tra, kỹ năng đánh giá, kỹ năng phỏng vấn sâu.

Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” là một nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức Tầm nhìn Thế giới, tổ chức Di cư Quốc tế, Hội đồng Anh và các cơ quan chính phủ Việt Nam với mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.

Một số hình ảnh (Nguồn: Dân Trí, Báo Hà Tĩnh):

 
Khai mạc tập huấn

 
Chị Nguyễn Thu Hà – Quản lí lĩnh vưc 3 (Bảo vệ) của dự án TMSV


Đại biểu tham dự tập huấn