TMSV - Thảo luận và Thống nhất Kế hoạch Truyền thông năm 2020 thuộc khuôn khổ Dự án TMSV

[Hà Nội] Trong 2 ngày 20-21/2, đại diện các Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đã tham gia thảo luận tích cực, cùng định hình một kế hoạch truyền thông triệt để trong năm 2020 nhằm khuyến khích hành vi di cư an toàn tại các tỉnh thành trọng điểm. 

Trong suốt hai ngày 20 và 21 tháng 2 vừa qua, tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc tại Hà Nội đã chào đón các đại diện từ Hội Liên hiệp Phụ nữ từ các tỉnh thành trọng điểm tại hội thảo “THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHÁT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 THUỘC KHUÔN KHỔ DỰ ÁN TMSV”. 

Tại hội thảo, các thảo luận tích cực đã liên tục diễn ra trong suốt 2 ngày với sự điều phối của cô Lindsey Higgs – chuyên gia tư vấn truyền thông của dự án. Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động đến đối tượng người di cư tiềm năng tại địa bàn 5 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình đã được xem xét một lần nữa qua góc nhìn Truyền thông thay đổi hành vi. 


Cô Lindsey Higgs (giữa ảnh) 

Lindsey cũng đã đưa ra nhiều gợi ý và lời khuyên quý giá đối với kế hoạch của từng tỉnh, thành phố. Cô nhấn mạnh đến các đối tượng người có ý định di cư, sự tham gia hai chiều trong quá trình truyền thông và các thông điệp truyền thông ngắn gọn, dễ thực hiện. 

Trò chơi khởi động. 

Bài tập kịch ứng tác.

Sau hai ngày hội thảo, kế hoạch triển khai cùng với các thông điệp, sản phẩm hình ảnh, video và truyền thông mạng xã hội đã sẵn sàng, hướng tới các hoạt động lan tỏa hành vi nghiên cứu và chủ đồng tìm kiến thông tin di cư an toàn đến các địa bàn dự án trên cả nước.  

Thông điệp của nhóm Hải Phòng.

Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (còn gọi là dự án TMSV) dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh.