Trưởng văn phòng IOM Tp Hồ Chí Minh tham gia tập huấn về di cư cho cán bộ Việt Nam

Tp.HCM, 18/10/2016

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Trưởng Văn phòng IOM TP Hồ Chí Minh, ông Mark Brown, đã tham gia tập huấn cho 22 cán bộ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của Việt Nam trong Chương trình Quản lý dành cho các Cơ quan Kiểm soát biên giới lần thứ 16 (BCAMP 16) do Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Đại học Quốc tế RMIT tổ chức.

Phần trình bày của ông Brown nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ các học viên vì đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về các xu hướng di cư trên thế giới và tính thiết thực của những kiến thức này đối với công việc của họ.

BCAMP là một chương trình đào tạo độc đáo và sáng tạo hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí và tham gia vào những thay đổi xoay quanh các vấn đề cốt yếu về di cư và hoạt động di chuyển của con người, dành cho cán bộ quản lí cấp trung trong lĩnh vực quản lí di cư và xuất nhập cảnh.

Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2016, đến nay BCAMP đã đào tạo thành công cho hơn 300 cán bộ trong khu vực Đông Nam Á.