Bản tin về Hội thảo "Nâng cao Cơ hội tiếp cận Thị trường cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực hành Nguồn cung bền vững và Quan hệ lao động có đạo đức trong Chuỗi cung ứng"

Bản tin về Hội thảo "Nâng cao Cơ hội tiếp cận Thị trường cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực hành Nguồn cung bền vững và Quan hệ lao động có đạo đức trong Chuỗi cung ứng" 

Bản tin về Hội thảo do IOM phối hợp với ĐSQ Anh tại Việt Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của ĐSQ Thụy Điển tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được phát sóng trong chương trình "Việt Nam hội nhập" của VTC10.

Trong Hội thảo, IOM đã có cơ hội giới thiệu về Chương trình “Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong Xóa bỏ Nô lệ hóa và Mua bán người” (CREST) được tài trợ bởi Phòng Hợp tác Phát triển Khu vực của ĐSQ Thụy Điển tại Thái lan. Chương trình hỗ trợ tham vấn với các bên liên quan nhằm thúc đẩy các thực hành tốt của doanh nghiệp và tăng cường mối quan hệ hợp tác cộng đồng – tư nhân. Chương trình cũng hợp tác với các công ty quốc tế nhằm tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng và xây dựng năng lực của các bên tham gia trong chuỗi cung ứng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và lao động quốc tế trong bối cảnh di cư của người lao động.

Để có thể thông tin về chương trình, vui lòng truy cập địa chỉ https://vietnam.iom.int/vi/chương-trình-iom-crest hoặc

Liên hệ Maximilian Pottler tại IOM Việt Nam, số điện thoại: +84 283 822 2057, email: IOM_CREST@iom.int

Nguồn: Chương trình Việt Nam hội nhập, VTC10 - NETVIET