Các hoạt động sinh viên ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ người Di cư”

Các hoạt động sinh viên ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ người Di cư” do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ đã chính thức khép lại tháng 10 này, hãy một lần nữa nhìn lại một trong những sự kiện nổi bật được chính các bạn sinh viên Hà Nội tổ chức tại Ngôi nhà Xanh Liên Hợp Quốc hồi tháng 7 năm nay.