Phim ngắn Kỷ niệm 65 năm thành lập IOM

Ngày 5/12/2016 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thành lập IOM.

Được thành lập từ năm 1951, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc, đã luôn nỗ lực hỗ trợ người dân và chính phủ các nước về lĩnh vực di cư.

Mời bạn cùng tìm hiểu về quá trình 65 năm mà IOM đã luôn cam kết thúc đẩy di cư an toàn, nhân đạo và có trật tự trên toàn cầu tại: https://www.iom.int/65th